β€œHe has a powerful sound and pound for pound he plays as well as anybody that plays that instrument.” β€” Freddy Cole, singer & pianist

Latest Track

Tom Hubbard, bass
Eric Halvorson, drums

Shows

Date Event Location
Rosemary Loar The Green Room 42, New York The Green Room 42, New York
Carole Bufford 54 Below, New York, NY 10019 54 Below, New York, NY 10019
Karen Mason Birdland, New York NY 10036 Birdland, New York NY 10036
Wendy Scherl Hunt & Fish Underground, New York, NY 10036 Hunt & Fish Underground, New York, NY 10036
Marilyn Maye 54 Below, New York, NY 10019 54 Below, New York, NY 10019
Marilyn Maye 54 Below, New York, NY 10019 54 Below, New York, NY 10019
Marilyn Maye 54 Below, New York, NY 10019 54 Below, New York, NY 10019
Marilyn Maye 54 Below, New York, NY 10019 54 Below, New York, NY 10019
Rosemary Loar Ridgefield Park, NJ Festival Ridgefield Park, NJ Festival
Marilyn Maye 54 Below, New York, NY 10019 54 Below, New York, NY 10019
Marilyn Maye 54 Below, New York, NY 10019 54 Below, New York, NY 10019
Marilyn Maye 54 Below, New York, NY 10019 54 Below, New York, NY 10019
Marilyn Maye 54 Below, New York, NY 10019 54 Below, New York, NY 10019
Marilyn Maye 54 Below, New York, NY 10019 54 Below, New York, NY 10019
Marilyn Maye 54 Below, New York, NY 10019 54 Below, New York, NY 10019
Marilyn Maye 54 Below, New York, NY 10019 54 Below, New York, NY 10019
Marilyn Maye 54 Below, New York, NY 10019 54 Below, New York, NY 10019
Lianne Marie Dobbs The Green Room 42, New York The Green Room 42, New York
Stacey Kent Kuala Lumpur, Malaysia Kuala Lumpur, Malaysia
Stacey Kent Birdland, New York NY 10036 Birdland, New York NY 10036

Studio Shots