β€œHe has a powerful sound and pound for pound he plays as well as anybody that plays that instrument.” β€” Freddy Cole, singer & pianist

Latest Track

Tom Hubbard, bass
Eric Halvorson, drums

Shows

Date Event Location
Billy Stritch 54 Below, New York, NY 10019 54 Below, New York, NY 10019
Claudine Jellison Don't Tell Mama, New York, NY 10036 Don't Tell Mama, New York, NY 10036
Linda Lavin Crazy Coqs, London, W1F 7ED Crazy Coqs, London, W1F 7ED
Billy Stritch Crazy Coqs, London, W1F 7ED Crazy Coqs, London, W1F 7ED
Linda Lavin Crazy Coqs, London, W1F 7ED Crazy Coqs, London, W1F 7ED
Billy Stritch Crazy Coqs, London, W1F 7ED Crazy Coqs, London, W1F 7ED
Linda Eder 54 Below, New York, NY 10019 54 Below, New York, NY 10019
Marilyn Maye 54 Below, New York, NY 10019 54 Below, New York, NY 10019
Marilyn Maye 54 Below, New York, NY 10019 54 Below, New York, NY 10019
Marilyn Maye 54 Below, New York, NY 10019 54 Below, New York, NY 10019
Marilyn Maye 54 Below, New York, NY 10019 54 Below, New York, NY 10019
Marilyn Maye 54 Below, New York, NY 10019 54 Below, New York, NY 10019
Marilyn Maye 54 Below, New York, NY 10019 54 Below, New York, NY 10019
Marilyn Maye 54 Below, New York, NY 10019 54 Below, New York, NY 10019
Marilyn Maye 54 Below, New York, NY 10019 54 Below, New York, NY 10019
Karen Mason 54 Below, New York, NY 10019 54 Below, New York, NY 10019
Karen Mason 54 Below, New York, NY 10019 54 Below, New York, NY 10019
Dawn Derow Cotuit Center for The Arts , Cotuit, MA 02635 Cotuit Center for The Arts , Cotuit, MA 02635
Stacey Kent Birdland, New York NY 10036 Birdland, New York NY 10036
Stacey Kent Birdland, New York NY 10036 Birdland, New York NY 10036

Studio Shots