β€œHe has a powerful sound and pound for pound he plays as well as anybody that plays that instrument.” β€” Freddy Cole, singer & pianist

Latest Track

Tom Hubbard, bass
Eric Halvorson, drums

Shows

Date Event Location
Marilyn Maye with the New York Pops Carnegie Hall, New York NY 10019 Carnegie Hall, New York NY 10019
Jim Caruso & Matt Baker Bemelmans Bar, New York, NY 10075 Bemelmans Bar, New York, NY 10075
Jim Caruso & Matt Baker Bemelmans Bar, New York, NY 10075 Bemelmans Bar, New York, NY 10075
Jim Caruso & Matt Baker Bemelmans Bar, New York, NY 10075 Bemelmans Bar, New York, NY 10075
Rosemary Loar Laurie Beechman Theater, New York, NY 10036 Laurie Beechman Theater, New York, NY 10036
Jim Caruso & Matt Baker Bemelmans Bar, New York, NY 10075 Bemelmans Bar, New York, NY 10075
Penny Fuller & Anita Gillette Birdland, New York NY 10036 Birdland, New York NY 10036
Jim Caruso & Matt Baker Bemelmans Bar, New York, NY 10075 Bemelmans Bar, New York, NY 10075
Karen Akers Birdland, New York NY 10036 Birdland, New York NY 10036
Jim Caruso & Matt Baker Bemelmans Bar, New York, NY 10075 Bemelmans Bar, New York, NY 10075
Jim Caruso & Matt Baker Bemelmans Bar, New York, NY 10075 Bemelmans Bar, New York, NY 10075
Jim Caruso & Matt Baker Bemelmans Bar, New York, NY 10075 Bemelmans Bar, New York, NY 10075
Jim Caruso & Matt Baker Bemelmans Bar, New York, NY 10075 Bemelmans Bar, New York, NY 10075
Jim Caruso & Matt Baker Bemelmans Bar, New York, NY 10075 Bemelmans Bar, New York, NY 10075
Jim Caruso & Matt Baker Bemelmans Bar, New York, NY 10075 Bemelmans Bar, New York, NY 10075
Stacey Kent Birdland, New York NY 10036 Birdland, New York NY 10036
Stacey Kent Birdland, New York NY 10036 Birdland, New York NY 10036
Stacey Kent Birdland, New York NY 10036 Birdland, New York NY 10036
Stacey Kent Birdland, New York NY 10036 Birdland, New York NY 10036
Stacey Kent Birdland, New York NY 10036 Birdland, New York NY 10036

Studio Shots